Boka resa

Boka plats till resa
Ring 0512-102 38 eller 0707-33 40 30 och anmäl Dig. Det går också bra att skicka e-post: info@fjardingens.se
Anmälningsavgift betalas därefter till BG 5611-2527
När det är ca 1,5 mån kvar till avresa skickar vi fullständig information om resan. Inbetalningskort för slutbetalning bifogas också.

Fjärdingens Resor & Nöjens Resevillkor

Nedanstående särskilda resevillkor ersätter och kompletterar SRF:s villkor för paketresor

Bokning resa

Bokningen är definitiv när beställning gjorts och anmälningsavgiften är betald. Tillval t.ex teaterbiljett mm betalas tillsammans med anmälningsavgiften. Bekräftelse skickas ej ut.

Betalning

Anmälningsavgift betalas i samband med bokning. Slutbetalning ska ske enligt uppgifter i "slutbetalningsbrev". Utebliven betalning kan medföra annulering av bokningen.

Avbeställningskostnader

Mer än 30 dagar före avresa; 10% av resans pris, dock lägst  300 kr
30-15 dagar före avresa;  25 % av resans pris
14 dagar-72 timmar före avresa; 50% av resans pris
Senare än 72 timmar före avresa; 100% av resans pris

Kostnader för biljett o dyl., som förbetalts vid anmälan, återbetalas i den mån avyttring av densamma kunnat ske.


Avbeställningsskydd

Om man betalar resan via konto som är kopplat till Visa/ MasterCard kort har man ofta ett avbeställningsskydd i kortförsäkringen. Kolla detta med din bank.

Alternativt kan man teckna ett avbeställningsskydd via oss till en kostnad av 150 kr för 1-3 dagars resa och 200 kr för längre resor. Detta betalas i samband med anmälningsavgiften. Om man blir sjuk före resans avgång ska man ringa 0707 334030 och meddela detta. Läkarintyg krävs för återbetalning av resans kostnad reducerat med en administrationsavgift på 200 kr. Ev. teaterbiljetter o dyl återbetalas till den mån de har kunnat avyttras.     

Resegaranti - försäkring

Arrangör enligt resegarantilagen är Fjärdingen Resor & Nöjen som till Kammarkollegiet ställt lagstadgad resegaranti. Resenären ansvarar själv för sitt försäkringsskydd. Försäkringskassans kort/intyg är bra att medföra vid utlandsresa.

Hotellinformation

I resans pris ingår del i 2-bäddsrum, ibland förekommer s.k. kombirum eller grand lit. Enkelrum kan som regel ordnas mot ett tillägg. Standarden på enkelrum är ibland något lägre.

Pass

Vid resa utanför Norden ska giltigt pass medföras.

Gäster med speciella behov

Önskemål om specialkost ska meddelas vid bokning. Vi informerar berörda näringsställen men kan inte garantera att innehållet i kosten blir rätt. Även ev. handikapp ska meddelas vid bokning. Vi kan då förbereda för ev extra behov alt. avråda från olämplig resa.

Programändringar

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i programmet.
Resorna arrangeras endast om tillräckligt antal deltagare finns. Ev. inställelse meddelas senast 21 dagar före avresa.

Prisändringar

Vi reserverar oss för prisförändringar p.g.a. valutaförändringar, inhemska och utlänska skatter, avgifter o dyl.